Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.12.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικες εργασίες Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων.

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/02.1.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 9970/688/8.2.2008 (ΦΕΚ Β 293/25.2.2008) Υποχρεωτική από: 2.1.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top