Αμμοβολιστών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.1.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των Επιχειρήσεων του κλάδου αμμοβολών- χρωματισμών- καθαρισμών- υδροβολών & λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 3/7.01.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11093/14.2.2008 (ΦΕΚ Β 402/11.3.2008) Υποχρεωτική από: 7.1.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top