Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Ρόδου 2007

Περιγραφή: 

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ αυξήσεων αποδοχών και επιδομάτων των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων από 1-4-2007 έως 31-12-2007

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Τμ. Κοιν. Επιθ. Δωδεκανήσου (Ρόδου) 2/21.8.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top