Ξεναγών Κέρκυρας 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κέρκυρας 1/5.7.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top