Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 23/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 12/1.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12992/15.10.2007 (ΦΕΚ Β 2117/31.10.2007) Υποχρεωτική από: 1.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top