Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 32/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ.:18/10.7.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12991/15.10.2007 (ΦΕΚ Β 2117/31.10.2007) Υποχρεωτική από: 10.7.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top