Μουσικών και Τραγουδιστών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας (Από 1.7.2007 έως 30.6.2009)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 57/2.7.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13017/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2076/26.10.2007 Υποχρεωτική από: 3.7.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top