Αμμοβολιστών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των Επιχειρήσεων του κλάδου αμμοβολών- χρωματισμών- καθαρισμών- υδροβολών & λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 10/22.2.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10829/13.3.2007 (ΦΕΚ Β 405/22.3.2007) Υποχρεωτική από: 22.2.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top