Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου) 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.1.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικες εργασίες Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων.

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 3/30.1.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11170/19.4.2007 (ΦΕΚ Β 752/14.5.2007) Υποχρεωτική από: 30.1.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top