Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(16.10.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - Συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top