Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.9.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 3/9.10.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16951/29.12.2003 (ΦΕΚ Β 17/19.1.2004) Υποχρεωτική από: 9.11.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top