Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2006

Περιγραφή: 

Υ.Α. 11783/2006 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε Εκδοτικές Επιχειρήσεις Περιοδικών Εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου
(ΦΕΚ Β 923/17.7.2006)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top