Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.) 2007

Περιγραφή: 

Υ.Α. 10587/2007 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Β 249/27.2.2007)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top