Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2004

Περιγραφή: 

Υ.Α. 10497/2004 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις Περιοδικών εντύπων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 365/20.2.2004)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top