Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2004

Περιγραφή: 

Υ.Α. 13535/2004 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις Περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΦΕΚ Β 1856/14.12.2004)
(διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top