Βιολόγων ΝΠΙΔ 2001

Περιγραφή: 

Υ.Α. 13267/2001 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 1220/19.9.2001)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top