Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.) 2001

Περιγραφή: 

Υ.Α. 11602/2001 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή ΝΠΙΔ
(ΦΕΚ Β 541/11.5.2001)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top