Ξεναγών Κέρκυρας 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κέρκυρας 1/10.10.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top