Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων, καθώς και των εργαζομένων σε Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες στα Ναυπηγεία Ελευσίνας - Σκαραμαγκά, ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 10/2.3.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10829/17.3.2006 (ΦΕΚ Β 364/27.3.2006) Υποχρεωτική από: 2.3.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top