Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ. (Συμπληρωματική της από 16.1.2006 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 9/1.3.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top