Ξεναγών Λέσβου 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.4.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στο Ν. Λέσβου

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Λέσβου 1/7.5.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13756/9.11.2001 (ΦΕΚ Β 1554/21.11.2001) Υποχρεωτική από: 6.8.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top