Πετρελαιοειδών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε (22.9.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (Συμπληρωματική και Τροποποιητική) (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ .Απασχ. 118/26.9.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13296/15.11.2006 (ΦΕΚ Β 1747/30.11.2006) Υποχρεωτική από: 4.10.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top