Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Χημικών Βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας 2006-2007 (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 94/28.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13262/14.11.2006 (ΦΕΚ Β 1736/28.11.2006) Υποχρεωτική από: 18.9.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top