Εκδοροσφαγέων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 112/22.8.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12807/28.9.2006 (ΦΕΚ Β 1522/17.10.2006) Υποχρεωτική από: 22.8.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top