Λιθογράφων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στην Εκτυπωτική Βιομηχανία, στα Λιθογραφεία,
τα Εργοστάσια και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 18/2.5.006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11509/25.5.2006 (ΦΕΚ Β 797/3.7.2006) Υποχρεωτική από: 2.5.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top