Αμμοβολιστών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.1.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων και Επιχειρήσεων του κλάδου Αμμοβολών - Χρωματισμών - Καθαρισμών- Υδροβολών και λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 2/25.1.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10500/6.2.2006 (ΦΕΚ Β 204/6.2.2006) Υποχρεωτική από: 25.1.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top