Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 13/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 6/9.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11982/12.7.2006 (ΦΕΚ Β 1027/31.7.2006) Υποχρεωτική από: 14.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top