Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.) (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 47/15.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12152/21.7.2006 (ΦΕΚ Β 1252/8.9.2006) Υποχρεωτική από: 15.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top