Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 1/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/20.2.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10627/17.3.2006 (ΦΕΚ Β 382/28.3.2006)Υποχρεωτική από: 22.2.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top