Χειριστών Tεχνικών έργων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 21/4.5.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11819/28.6.2006 (ΦΕΚ Β 979/25.7.2006) Υποχρεωτική από: 4.5.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top