Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 2005

Περιγραφή: 

Υ.Α. 11500/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/4.5.2005)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top