Ξεναγών Λέσβου 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Λέσβου (Μυτιλήνης) 1/8.6.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12317/15.7.2005 (ΦΕΚ Β 1045/22.7.2005) Υποχρεωτική από: 15.6.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top