Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 50/2005 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 27/6.10.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13361/18.11.2005 (ΦΕΚ Β 1619/23.11.2005) Υποχρεωτική από: 6.10.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top