Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 9/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/4.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11869/1.6.2005 (ΦΕΚ Β 794/10.6.2005) Υποχρεωτική από: 4.5.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top