Κινηματογράφων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.3.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Απασχ. 18/22.3.2007
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11475/22.5.2007 (ΦΕΚ Β 912/8.6.2007) Υποχρεωτική από: 22.3.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top