Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 102/6.8.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13185/1.11.2004 (ΦΕΚ Β 1672/11.11.2004) Υποχρεωτική από: 6.8.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top