Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Χημικών Βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 84/30.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10392/26.11.2005 (ΦΕΚ Β 139/4.2.2005) Υποχρεωτική από: 9.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top