Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 47/5.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13028/11.10.2004 (ΦΕΚ Β 1557/18.10.2004) Υποχρεωτική από: 5.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top