Χειριστών Tεχνικών έργων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 32/29.6.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12754/8.9.2004 (ΦΕΚ Β 1442/21.9.2004) Υποχρεωτική από: 29.6.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top