Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 21/21.6.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12350/19.7.2004 (ΦΕΚ Β 1165/30.7.2004) Υποχρεωτική από: 21.6.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top