Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης-μελών της ΕΤΙΤΑ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος-μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 27/31.3.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11510/25.5.2006 (ΦΕΚ Β 797/3.7.2006) Υποχρεωτική από: 17.3.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top