Μουσικών και Τραγουδιστών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.2.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας (Από 1.3.2005
έως 28.2.2006)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/24.3.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11518/25.4.2005 (ΦΕΚ Β 638/13.5.2005) Υποχρεωτική από: 24.3.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top