Δημόσιο (προσωπικό) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.11.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 111/17.11.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top