Οδηγών Ταξί - Αγοραίων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.3.2005) για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Οδηγών Επιβατικών και Αγοραίων Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 110/14.11.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top