Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 20/2004 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/14.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12435/28.7.2004 (ΦΕΚ Β 1294/24.8.2004) Υποχρεωτική από: 14.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top