Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 5/9.9.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top