Ξεναγών Λέσβου 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.5.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Λέσβου (Μυτιλήνης) 2/5.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12739/7.9.2004 (ΦΕΚ Β 1442/21.9.2004) Υποχρεωτική από: 6.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top