Χειριστών Tεχνικών έργων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λ.π. μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 47/16.6.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11416/3.8.2000 (ΦΕΚ Β 1062/29.8.2000) Υποχρεωτική από: 16.6.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top