Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδομών και συναφών κλάδων όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 43/12.6.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11352/24.7.2000 (ΦΕΚ Β 1070/30.8.2000) Υποχρεωτική από: 12.6.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top