Κλωστοϋφαντουργίας 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 122/8.9.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12227/28.12.2000 (ΦΕΚ Β 21/16.1.2001) Υποχρεωτική από: 8.9.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top